Lavere udgifter om 6 uger?

Vi skaber enestående resultater for vores kunder med vores gennemprøvede koncept, der er udviklet og optimeret gennem mere end 10 år, og som bygger på viden og indsigt samt implementering gennem dynamisk og effektiv projektledelse.

Sådan gør vi:

Sammen gennemgår vi jeres driftsbudget og vi udvælger omkostningsområderne med de største potentialer. Vi aftaler succeskriterier for de aftalte områder/ydelser vi skal arbejde med.

Vi indsamler data om jeres leverandøraftaler, forbrug m.m. Det er data fra jeres økonomisystem, fakturakopier og samarbejdsaftaler. Hvis der er behov for det, beder vi om en fuldmagt til at indhente supplerende oplysninger fra jeres leverandører. Det kan f.eks. være varekøbsstatistikker.

Vi analyserer jeres data og vi gennemfører en behovsanalyse hos jer, som afdækker eventuelle nye ønsker eller krav i forhold til nuværende. Vi sammenholder jeres data med vores benchmark af pris og leverandører. Vi screener markedet for udbydere og prækvalificerer potentielle leverandører.

Vi udarbejder udbudsmateriale på baggrund af vores analyser. Vi sender jeres opgaver i udbud hos de prækvalificerede udbydere. I denne fase har potentielle leverandører i nogle tilfælde behov for at besé de fysiske forhold hos jer, f.eks. ved udbud af rengøring. Leverandørerne udarbejder deres tilbud på basis af udbudsmaterialet og sender det til os. Vi arbejder med leverandørerne og deres fremsendte tilbud, for at skabe den optimale økonomiske situation til jer. Når vi er i mål med det, udarbejder vi en rapport der viser en sammenligning af jeres nuværende situation med de nye muligheder vi har bragt tilstede. Rapporten indeholder beregninger ned til mindste detalje, der viser de nuværende og de fremtidige driftsudgifter, samt de årlige økonomiske besparelser. Rapporten indeholder også tilbud fra de nye potentielle leverandører samt statistisk materiale og andet relevant materiale.

Vi mødes med jer, hvor vi præsenterer resultatet af vores arbejde samt vores anbefalinger. I beslutter hvilke besparelser I ønsker at implementere. 

Vi er projektleder ved implementering af nye leverandøraftaler hos jer. 

Vi overvåger de indgåede aftaler i min. 24 måneder, hvor vi følger udvikling i forbrug m.m. og sikrer, at I opnår de aftalte besparelser. Vi rapporterer til jer efter nærmere aftale.

NO CURE NO PAY


Vores forretningsmodel er enkel og attraktiv.

Vi afholder alle omkostninger til arbejdet - og vi får en andel af besparelsen, vi skaber.

Ingen besparelser = Intet honorar.

Vi skaber i gennemsnit 30 - 50% besparelser

Lad os vise dig hvad vi kan gøre for din virksomhed