Hvorfor Contract Management as a Service?


Vi leverer proaktiv Contract Management der maksimerer udbyttet af jeres leverandørkontrakter.


Vi sikrer markante økonomiske gevinster til jeres virksomhed og exceptionel administration af jeres leverandørkontrakter. Alle kontrakter forankres på CFO level, og de er altid fuldt tilgængelige i den seneste aktuelle version og inkl. alle bilag. Vi overvåger alle kontrakter og arbejder proaktivt med kontrakterne i takt med eventuelle prisændringer samt ændringer i jeres forbrug.


Vi tilbyder Contract Management as a Service til en brøkdel af omkostningerne ved at ansætte en Contract Manager og investere i et Contract Management system.


Virksomheder og organisationer bør beherske Contract Management som de behersker indkøb, projektledelse og økonomistyring


50 - 75 % af private virksomheders in- og output reguleres i dag af kontrakter. Og antallet af kontrakter er steget med 50 % de sidste 25 år.


35 % af organisationers kontrakter giver ikke den forventede værdi, ifølge IACCM.


Undersøgelser fra Gartner viser, at virksomheder og organisationer kan tabe op mod en tredjedel af deres indtjening ved ikke at praktisere contract management. Et kontinurligt fokus på kontraktstyring øger værdien af virksomhedens kontrakter og minimerer juridiske og kommercielle risici.  Der er mange lavthængende frugter at høste ved at etablere og gennemføre contract management på virksomhedens kontrakter.


Virksomheder og organisationer savner ofte viden om, hvilke processer og aktiviteter, der skal udføres i løbet af kontraktens livscyklus for at få det optimale udbytte af kontrakten.


Mange mangler også at afklare, hvorledes de forskellige roller og ansvar skal fordeles undervejs i kontraktens livscyklus.


Contract management handler om at optimere håndteringen af kontrakter - fra vugge til grav - og at maksimere udbyttet af hver kontrakt.Vi er jeres Contract Manager


 • Vi opretter alle kontrakter i vores cloud baserede Expense Runner Contract Management System
 • I har adgang til alle jeres kontrakter og bilag
 • I har fuldt overblik over alle relaterede opgaver og historikVi arbejder proaktivt med at optimere alle forhold omkring jeres leverandørkontrakter og leverancer i hele kontraktens livscyklus


 • Kontrakterne registreres med startdato, udløbsdato, aftaleperiode og opsigelsesvarsel
 • Vi kontrollerer og sammenholder løbende aktuelt forbrug med det kontrakterede
 • Vi afholder løbende statusmøder med jeres kontraktansvarlige medarbejdere
 • Vi afholder løbende statusmøder med jeres leverandører
 • Vi forhandler med leverandørerne om at kontrakter tilpasses ændringer i forbrug
 • Vi kontrollerer, at eventuelle prisstigninger sker i henhold til kontraktens pålydende
 • Vi leverer løbende rapporter med de data I ønsker
 • Vi sørger for notifikationer i god tid for genforhandling og nye udbudsforretninger

Værdier & udbytte


 • Alle leverandørkontrakter forankres på CFO level
 • Alle leverandørkontrakter er samlet og tilgængelige ét sted
 • Alle leverandørkontrakter er fuldt tilgængelige i seneste aktuelle version
 • CFO og kontraktansvarlige medarbejdere har altid indsigt i alle kontraktforhold
 • Jeres kontraktansvarlige medarbejdere holder fokus på leverandøraftalerne
 • Jeres leverandører holder fokus på samarbejdet med jer
 • Jeres kontraktansvarlige medarbejdere opdateres løbende med nyeste viden
 • Jeres leverandørkontrakter tilpasses løbende til det aktuelle behov og forbrug
 • Udbyttet af jeres leverandørkontrakter maximeres løbende
 • I får aldrig prisstigninger der ikke er kontraktligt grundlag for
 • Ingen kontrakter fornyes automatisk for en ny aftaleperiode
 • I går aldrig glip af en genforhandling
 • I opnår maximalt udbytte af alle indgåede leverandørkontrakter
 • I får dokumenteret best practice contract managementHvorfor Contract Management as a Service?


Med Contract Management as a Service får I en værdiskabende ydelse til en pris pr. måned på kun 1 - 2 promille af den årlige kontraktværdi.


Der er ingen investeringer, ingen udgifter til licenser, ingen udgifter til administration af IT systemer og intet forbrug af medarbejderressourcer.


Lad os vise dig hvad vi kan gøre for din virksomhed.